Obvezno zavarovanje AO

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje za avto, namenjeno kritju materialne in nematerialne škode, ki jo z vozilom nenamerno povzročite tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skleniti ga mora vsak lastnik vozila še predno se z vozilom poda v promet.

Zavarovanje voznika AO+

Obvezno avtomobilsko zavarovanje AO ne krije poškodb voznika, zato vam priporočamo, da poskrbite tudi za lastno varnost. Kadar povzročite prometno nesrečo ste z zavarovanjem za avto AO‑plus upravičeni do odškodnine za lastne telesne poškodbe.

Nezgodno zavarovanje

V primeru smrti ali invalidnosti voznika in ostalih udeležencev vašem vozilu z nezgodnim zavarovanjem poskrbite za odškodnino.

Kasko zavarovanje

S sklenitvijo poskrbite za svojo finančno varnost, saj nastale škode na vašem vozilu ne krijete iz lastnih sredstev. Ob sklenitvi kasko zavarovanja za avto lahko izbirate med različnimi obsegi kritja in višino franšize ter tako zavarovanje prilagodite vašim potrebam in finančnim zmožnostim.

Pomoč na cesti

Pomoč na cesti krije stroške in organizacijo avtomobilske asistence 24ur na dan vse dni v letu. Krije stroške prevoza vozila in potnikov do najbližjega servisa, dostavo goriva, reševanje vozila in odpravo težav s ključi.

V primeru okvare vozila pa tudi nadomestno vozilo.

V primeru poškodbe ali okvare vozila v tujini vam krije tudi prenočitev v hotelu.

Dodatna zavarovanja

mercedes-benz, car, white-841465.jpg