Nesreča nikoli ne počiva, zato moramo imeti dobro zavarovanje za tujino, ki nam krije popolno zdravstveno oskrbo tudi po svetu.

Poskrbimo tudi za zavarovanje osebne odgovornosti, ki ščiti vas in vaše otroke  v primeru da oškodujete tretjo osebo.

Zavarovanje turističnih potovanj

Nepotrebnim stroškom na potovanju se lahko izognemo s paketnim turističnim zavarovanjem. Poleg pokritja stroškov nudi vrsto drugih praktičnih storitev (organizacija prevoza zavarovane osebe do zdravstvene ustanove v tujini ali po potrebi v domovino, premagovanje jezikovnih preprek, pomoč svojcem,…).

V sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanje nam pripada tudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki nam krije NUJNO zdravstveno oskrbo v državah s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU in Evropskem gospodarskem prostoru ter v Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji.

Česa nam Evropska kartica ne krije?

  • stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino
  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ali druge zasebne ambulante, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže 
  • stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod 
  • stroškov obveznih doplačil v večini tujih držav 
  • stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani)

Zavarovanje odpovedi potovanja

Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj zavaruje stroške, ki nastanejo zavarovancu (zavarovanec je uporabnik turistične storitve, torej oseba, ki potuje), ker je moral odpovedati potovanje zaradi nepredvidenega dogodka, ponudniku turistične storitve pa je dolžan poravnati stroške, ki so mu v zvezi s tem nastali.

Razlogi za odpoved zavarovanja  so lahko osebni (kot je na primer bolezen), posledica dogajanja v domačem okolju(kot je na primer elementarna nesreča v kraju bivanja) ali dogajanje na globalnem nivoju (kot je na primer teroristično dejanje v kraju potovanja).