Zavarovanje voznega parka

Zavarovanje obratovalnega zastoja

Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje voznega parka

Če ima vaše podjetje v  lasti več ko 10 vozil, sklenemo eno polico za celoten vozni park. Na ta način omogočimo, da imate vse podatke zbrane na enem mestu. 

 Ob prihodu novega vozila v garažo vašega podjetja vozilo enostavno priključite v skupno zavarovalno polico.  Prednost je to, da prejmete enotno potrdilo o zavarovanju avtomobilski odgovornosti, ki veja za vsa vozila navedena na polici in velja dokler vozila ne odjavite iz prometa.

Premija se plačuje na začetku  leta v obliki akontacije premije. Konec leta pa se plača še poračun premije.

Zavarovanje obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnega zastoja je zelo pomembno zavarovalno kritje, ki v Sloveniji med malimi in srednjimi podjetji ni razširjeno. Z zavarovanjem obratovalnega zastoja si zagotovite obstoj podjetja in prihodnost, ko zaradi škode ne morete poslovati.

Zavarovanje obratovalnega zastoja  krije stroške poslovanja, ki jih kot zavarovanec ne morete pokriti v primeru, da je prišlo do poškodovanja objektov, opreme ali zalog zaradi zavarovane nevarnosti.

Zavarovanje odgovornosti

Splošna odgovornost:
Je zavarovanje odgovornosti za odškodninske zahtevke zaradi škode, ki nastane tretjim osebam (npr. vašim
strankam).
Stranka se poškoduje na dvorišču ali v trgovini (na dvorišču pade sneg s strehe na strankino vozilo, v trgovini ni
ustrezno pritrjena polica in se zruši na stranko,..)
Mora biti izkazana odgovornost zavarovanca. Če se je stranka poškodovala zaradi svoje nerodnosti, vi za to niste
odgovorni – v tem primeru zavarovalnica v okviru zavarovalnega kritja zagotavlja pravno obrambo pri takšnem
odškodninskem zahtevku in v zvezi s tem krije tudi stroške spora.

Delodajalčeva odgovornost:
Gre za zaščito podjetja pred odškodninskimi zahtevki lastnih zaposlenih delavcev – če bi se npr. prodajalec
poškodoval pri delu, zaradi tega, ker vi kot delodajalec niste poskrbeli za varno okolje. Tako kot za tretje osebe, velja
za zaposlene, če se je vaš zaposleni zaradi svoje nerodnosti poškodoval, za to niste odgovorni vi in zavarovalnica vas
bo pred takšnim zahtevkom zaščitila po pravni poti – z odklanjanjem neupravičenega zahtevka oškodovancu, ki je
sam odgovoren za nastalo škodo.

Proizvajalčeva odgovornost:
To zavarovanje je namenjeno proizvajalcem oziroma dobaviteljem izdelkov – če zaradi izdelka z napako pride do
škode – npr. če zaradi vašega izdelka pride do neke poškodbe, če na olju ne bi priložil pravih navodil; če bi se na
primer v steklenički znašla črepinja in bi se kupec porezal,…