ZAKAJ POTREBUJEMO ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE?

ZA PRIMER DELOVNE NEZMOŽNOSTI

Pomislite nase in se ob nesreči izognite odvisnosti od drugih.

ZA SVOJE NAJBLIŽJE

Poskrbite za svoje najbližje v primeru vaše smrti.

ZA NAČIN VARČEVANJA

Del premije lahko namenimo za varčevanje v skladih in na ta način varčujemo.

ZA ZAVAROVANJE KREDITA

Zavarovanje jemalcem kredita, ki zavaruje vašo družino ob vaši smrti, saj ob vaši smrti zavarovalnica poplača kredit.

Življensko zavarovanje za primer delovne nezmožnosti

S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

Življensko zavarovanje za primer smrti

Zavarovalnica v primeru smrti zavarovanca izplača zavarovalno vsoto upravičencem. Tako se se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti in podobno. 

Naložbeno življensko zavarovanje

Osnova naložbenega življenjskega zavarovanja je zavarovanje za primer smrti, del premije pa je namenjen varčevanju v skladu. Pri tem je del tveganja tudi na zavarovalcu, ki se ob nasvetih strokovnjakov odloči kam bo vložil svoj denar.

Tveganost in donosnost skladov lahko spreminjate skozi različna življenjska obdobja. 

Zavarovanje kredita

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev se sklene v kombinaciji z najemom kredita pri banki. Zavarovalna doba se ujema z dobo najema kredita in znaša 1 do 30 let pri enkratnem plačilu premije oziroma 2 do 30 let v primeru obročnega plačevanja premije. 

Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega